Baví vás sport, který dÄ›láte a nebo se na nÄ› jenom díváte? Protože je opravdu hodnÄ› lidí, kteří buÄ vykonávají sport a nebo se na nÄ› jenom dívají. Jsou to takzvaní aktivní sportovci a nebo pasivní sportovci. Aktivní sportovci jsou, kteří se zajímají o nÄ›jaký druh sportu a také ho aktivnÄ› vykonávají. Například já se velice zajímám o plavání a o koleÄkové brusle, takže mÄ› opravdu hodnÄ› baví každý den alespoň tohle dÄ›lat, abych se zabavila. SamozÅ™ejmÄ›, že pokud jsem v práci a nebo jsem po nároÄném dni, tak na koleÄkové brusle samozÅ™ejmÄ› nejedu. A vy se možná ptáte, kde beru opravdu tolik Äasu, že si mohu každý den jezdit na koleÄkových bruslích nebo si obÄas zaplavat.

Při sportu poslouchám hudbu.

A je to kvůli tomu, že poslední dva roky máme ihned za barákem, což je asi dvacet metrů, udÄ›lanou takovou stezku, kde jezdí právÄ› kola nebo koleÄkové brusle a nebo se chodí chodci procházet a nebo tam chodí ženy s koÄárkem. Takže opravdu není od vÄ›ci, že si sebou vezmu boty nebo koleÄkové brusle a jdu se také projít nebo projet. Tento sport mÄ› opravdu hodnÄ› baví a zamilovala jsem si ho. I když zaÄátky na koleÄkových bruslích byly docela složité, dvakrát jsem spadla a mÄ›la jsem tak sedÅ™ená kolena a lokty, že jsem si myslela, že tohle už asi vzdám.

Co vy a sport?

Opravdu se to už nedalo vydržet, ale nakonec jsem vydržela a pořídila jsem si k tomuto sportu na koleÄkové brusle také chrániÄe, abych byla chránÄ›ná, kdybych zase spadla. Potom jsou tady ty pasivní sportovci, kteří se dívají moc rádi na sport. K pasivním sportovcům patřím samozÅ™ejmÄ› také, protože se moc ráda koukám v televizi, na golf a také na hokej. HlavnÄ› když je mistrovství svÄ›ta v hokeji, tak to musím vidÄ›t a dokonce jsem si kvůli tomu vzala i dovolenou v práci, protože mi to bohužel nÄ›jak nevycházelo. Opravdu si nechci nechat ujít žádný zápas v hokeji, takže i na příští rok se už těším, až se budu moct zase koukat na mistrovství svÄ›ta v ledním hokeji. 

Profile Picture for