O módÄ› má urÄitou povÄ›domost každý z nás. I když ji nesledujeme, vÄ›tÅ¡inou zhruba víme, co se nosí a co je naopak nevhodné. Považujeme to prakticky za samozÅ™ejmost, a tak nás Äasto ani nenapadne se zeptat, proÄ jí vůbec pÅ™ikládáme takovou důležitost.

 

Je totiž pravdou, že pokud nÄ›koho potkáme, pak první dojem vytváří i to, jak je daný ÄlovÄ›k obleÄený, aniž bychom pÅ™itom uvažovali, kolik má například penÄ›z a zda si vůbec může kvalitní odÄ›v dovolit. A to je, zdá se, silnÄ› kontraproduktivní. PÅ™esto to má na nás velký vliv.

 

jeden z módních doplňků

 

Jeho koÅ™eny najdeme již u nejranÄ›jších civilizací, a to konkrétnÄ› v kastovním systému. Je pochopitelné, že se od sebe lidé různých stavů chtÄ›li liÅ¡it, zpravidla tím, že Äím lépe na tom ÄlovÄ›k byl, tím bohatší odÄ›v nosil, aby každý vÄ›dÄ›l, že se nejedná o žádného chudáka nebo dokonce otroka.

 

Zároveň to sloužilo i jako jakési poznávací znamená lidí z různých vrstev – každý ÄlovÄ›k vÄ›dÄ›l, zda se může s tím druhým dát do Å™eÄi, případnÄ› jak s ním může mluvit. To znaÄnÄ› usnadňovalo spoleÄenské styky a pÅ™edcházelo mnoha problémům.

 

typická modelka

 

Zdálo by se vÅ¡ak, že v dneÅ¡ní dobÄ› už nÄ›co takového neplatí. Koneckonců, alespoň v naÅ¡ich konÄinách jsme s kastovním systémem skonÄili, a vÅ¡ichni bychom si mÄ›li být rovni. Není již tedy potÅ™eba, abychom se od sebe odliÅ¡ovali pomocí odÄ›vu, ne? PÅ™esto tomu tak není.

 

JistÄ›, navenek se můžeme tvářit, že mají vÅ¡ichni stejné příležitosti, avÅ¡ak nelze popřít, že zde jsou urÄité spoleÄenské vrstvy. A právÄ› pomocí obleÄení můžeme urÄit, do které z nich daný ÄlovÄ›k patří. A vzhledem k tomu, že každý z nás se chce prezentovat co nejlépe a ukázat, že patří k pÅ™edním echoleonům spoleÄnosti, je jasné, že se oblékáme co nejlépe.

 

S tím nám pomáhá právÄ› móda, která nám říká, jaký typ odÄ›vu konkrétnÄ› dává v daném období najevo naÅ¡e spoleÄenské postavení. A to je to hlavní, k Äemu vlastnÄ› slouží.

Profile Picture for