Jestli je dobré dávat na nÄ›koho velký pozor, pak jsou to zaÄínající Å™idiÄi aut. Najdou se lidé, kteří sednou a jedou, a to například proto, že je nÄ›kdo z rodiny nechal jezdit po poli, takže má daný ÄlovÄ›k urÄité základy, které se mohou hodit. Najdou se ale i lidé, kteří nikdy danou možnost nemÄ›li, a tak je to pro nÄ› na zaÄátku těžké. RozhodnÄ› poznáte rozdíl mezi ÄlovÄ›kem, který už nÄ›kdy za volantem sedÄ›l a ÄlovÄ›kem, který za volantem jeÅ¡tÄ› nikdy nesedÄ›l. Spousta lidí vám Å™ekne, že řízení auta je jen o kroucení volantem. RozhodnÄ› tomu tak není. Je toho daleko více, co musí ÄlovÄ›k za jízdy ovládat. Zejména zaÄínající Å™idiÄi aut dÄ›lají ze startu chyby a to proto, že jeÅ¡tÄ› neznají pÅ™edpisy tak, jak je potÅ™eba je znát.

růžové auto

Od toho vedle nich sedí uÄitel, který má dohlížet na to, že nedojde k žádné dopravní nehodÄ› a že se daný ÄlovÄ›k vÅ¡emu nauÄí. Jakmile ÄlovÄ›k zvládne autoÅ¡kolu a získá Å™idiÄský průkaz, je tím nejlepším nechat daného ÄlovÄ›ka, aÅ¥ následnÄ› jezdí úplnÄ› sám. ProÄ? Protože jedinÄ› tak se daný ÄlovÄ›k nauÄí vÅ¡emu potÅ™ebnému. Mnoho lidí si myslí, že nejlepší bude, pokud s ÄlovÄ›kem po autoÅ¡kole bude nÄ›kdo jezdit. IdeálnÄ› nÄ›kdo, kdo jezdí už nÄ›kolik let a ví, jak se má jezdit.

žena za volantem

NÄ›co takového ale není ideální a to proto, že takoví lidé mají tendenci na daného ÄlovÄ›ka neustále kÅ™iÄet a dávat mu rady, o které daný ÄlovÄ›k nemusí vůbec stát. Opravdu je nejlepší, pokud bude daný ÄlovÄ›k jezdit sám a to proto, aby se vÅ¡emu nauÄil. Pokud se náhodou stane, že ÄlovÄ›k pÅ™ijede na nÄ›jakou kÅ™ižovatku, u které si nebude jistý, jestli je nebo není na hlavní, jednoduÅ¡e zastaví a podle reakcí druhých Å™idiÄů daný ÄlovÄ›k pozná, jestli je nebo není na hlavní cestÄ› a podle toho buÄ pojede nebo nepojede dále. NÄ›kdy je nejlepší nechat vÅ¡e na daném ÄlovÄ›ku. Uvidíte, že díky tomu, že bude jezdit sám, se vÅ¡emu nauÄí a bude z nÄ›j ve výsledku velice dobrý Å™idiÄ.

Profile Picture for