Najdou se lidé, kteří se velice rádi inspirují módou druhých. UrÄitÄ› to není Å¡patnÄ› a to zejména, pokud se ÄlovÄ›k inspiruje nÄ›kým, kdo se obléká velmi pÄ›knÄ›. Najdou se ale i lidé, kteří se inspirují módou lidí, kteří se rozhodnÄ› neumí pÄ›knÄ› oblékat a poté to dopadá tak, že když daného ÄlovÄ›ka potkáte na ulici, říkáte si, co se mu tak asi stalo, že vypadá tak, jak vypadá. Mnoho lidí se kolikrát ptá, jestli se na sebe daný ÄlovÄ›k díval ráno do zrcadla, že se nÄ›kam vydal tak, jak se vydal. Bylo by dobré myslet na to, že ne vÅ¡ichni se dnes umí pÄ›knÄ› oblékat. Bylo by také dobré vzít do úvahy i to, že ne každému sluší vÅ¡echny modely, které kdy módní návrháři vymysleli.

žena a tašky

SilnÄ›jším lidem rozhodnÄ› nesluší upnuté obleÄení, i když si daný ÄlovÄ›k může myslet, že ano. Hubeným lidem zase nesluší, pokud si na sebe obleÄou vÄ›c, která je o dvÄ› a více velikostí vÄ›tší, než obvykle nosí. RozhodnÄ› by nebylo Å¡patné, pokud by se lidé zamysleli nad tím, co si na sebe obleÄou, protože věřte, že pokud si na sebe obleÄete nÄ›co, v Äem opravdu nikdo nevypadá dobÅ™e, lidé se vám budou smát. ÄŒlovÄ›k má dostatek Äasu na to, promyslet si, co si na sebe obleÄe. Pokud se chcete vyhnout tomu, že by se vám nÄ›kdo smál za to, co jste si vzali daný den na sebe, bylo by dobré si Äas na pÅ™emýšlení a zkouÅ¡ení jednotlivých outfitů udÄ›lat.

stojící muž

KromÄ› toho, že se stává, že si na sebe ÄlovÄ›k obleÄe nÄ›co, co vypadá hroznÄ› a co mu nesluší, se také stává, že si daný ÄlovÄ›k myslí, že vÅ¡e vylepší doplňky. Mnohdy to tím ÄlovÄ›k ale jeÅ¡tÄ› zhorší a to proto, že si nevezme pouze jeden doplnÄ›k, ale dá si jich hned nÄ›kolik. Opravdu je dobré zamyslet se nad tím, jak se obleÄete, než nÄ›kam vyrazíte. Mohlo by to dopadnout tak, že se vám druzí skuteÄnÄ› budou smát, a to je nÄ›co, co nikdo nechce. UdÄ›lejte si Äas a promyslete si obleÄení, které nosíte. UdÄ›láte jen dobÅ™e.

Profile Picture for