Pocitový typ dÄ›tí bývá v rodinÄ› nejvíce emoÄnÄ› nastavený. Pocity jsou u nich na prvním místÄ›. A Äasto si neuvÄ›domují konkrétní detaily, které po nich okolí Äasto vyžaduje v zájmu spolupráce. A protože jsou v životÄ› citovÄ› nevypoÄítatelné, problém u nich může být i v potÅ™ebném vyjádÅ™ení svých přání. RodiÄe mu mohou vhodnou výchovou pomoci  s orientací v nových situacích. A krok po kroku je nauÄit zvládat i složitÄ›jší úkoly. Ve kterých se tento typ dÄ›tí Äasto utápí. To nejlepší, co je potÅ™ebné je nauÄit je možnost si vÅ¡echno, co se v životÄ› pÅ™ihodí, vyzkouÅ¡et na vlastní kůži. A pÅ™idat vedle pocitů do konání i potÅ™ebnou logiku.

HolÄiÄka

Naprosto rozdílný je rozumový typ dÄ›tí. Logické myÅ¡lení je u nich dominantní. Už od zaÄátku Å¡kolní docházky je jejich nejoblíbenÄ›jší pÅ™edmÄ›t matematika. Ke které se ve vyšších roÄnících pÅ™idává fyzika a chemie. Protože tyto dÄ›ti nadevÅ¡e oceňují Äíselný řád a data, informace a probíhající procesy se těší rovněž jejich zájmu. Typ rozumového dítÄ›te vyhledává samotu. Klid k práci je mu milejší než spoleÄně  strávené chvíle. Tím, že je jeho zájem soustÅ™edÄ›n na detaily, naruÅ¡ený řád mnohdy vyvolá paniku. Proto je tak důležité i tyto dÄ›ti respektovat v jejich nastavení, protože si dobrým přístupem rodiÄů pÅ™inesou do dospÄ›losti Å™adu atributů pro tvorbu Äasových plánů.

Kluci

Obrazový typ dÄ›tí se pozná podle poznámkového bloku, ve kterém je barevnÄ› zvýraznÄ›no vÅ¡e, co je pro nÄ› důležité. Tím, že mají rády mít ve vÅ¡em jasno, potÅ™ebují schraňovat veÅ¡keré možné informace. A proto i konverzace s tÄ›mito dÄ›tmi je specifická. MénÄ› slovy, ale potÅ™ebnými fakty se vždy dobírají svého cíle. Bez záplavy emocí. Sluchový typ dÄ›tí je zaměřen namísto oÄního kontaktu na poslech. I když to může vypadat, že svému okolí nevÄ›nují pozornost, opak je pravdou. Bývají pozornými posluchaÄi a rovněž vyžadují, aby byly také vyslyÅ¡eny bez pÅ™eruÅ¡ování. Jejich poznávacím znamením je upovídanost. Ale hádky a kÅ™ik v nich vyvolává trauma. Zato hudba je vyhledávána. 

Profile Picture for