Krása je pro mnoho lidí opravdu hodnÄ› důležitá, ale pro nÄ›koho to tak není. NÄ›kdo na krásu vůbec nehledí a je mu úplnÄ› jedno, jak tÅ™eba ÄlovÄ›k vypadá. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kteří lidé zase to mají tak, že na krásu hledí takhle z poloviny. Protože tÅ™eba nÄ›kteří lidé chtÄ›jí, aby ten druhý ÄlovÄ›k byl jemu sympatický. Dříve to tak nebylo. VÄ›dÄ›li jste, že tÅ™eba jeÅ¡tÄ› pÅ™edsto padesáti lety se také domlouvali sňatky? SamozÅ™ejmÄ› že je to i v dneÅ¡ní dobÄ›, ale v dneÅ¡ní dobÄ› se to tÅ™eba nedÄ›je vůbec v EvropÄ›, ale jenom na nÄ›jakých kontinentech nebo v nÄ›jakých krajích. TÅ™eba nÄ›kde v afrických kmenech tohle stále je. Tam jsou různé tradice a tam se na krásu také vůbec nehledí.

Krása spoÄívá i v přírodÄ›.

Když se teda mají dva vzít, když je svatba, jenomže na krásu se tÅ™eba v Africe hledí tak, že mají vÅ¡ichni piercingy nebo jsou různÄ› vÅ¡ichni pomalovaní a nebo mají na sobÄ› kousky zvířat, tÅ™eba zvířecí rohy a nebo kůže a tak podobnÄ›. Nevím jak vy, ale mnÄ› se tohle nelíbí a já potkat takovýho ÄlovÄ›ka, který je ovÄ›nÄený rohy a nebo zvířecími zuby, tak se asi zblázním a bála bych se. Já si myslím, že tohle už je zbyteÄné, ale když je to jejich kultura a líbí se jim to a vlastnÄ› to považují za krásné, tak já jim do toho nemám vůbec co mluvit. Zajímalo by mÄ›, co oni by si mysleli o nás, že tady chodíme jenom tak a že ven chodíme obleÄeni, protože tam nÄ›kde v afrických kmenech se ani neoblékají a mají tÅ™eba jenom zakryté pÅ™irození a zadek.

Někdo se na kráse dává záležet.

NÄ›jakým kusem kůže. Co se ale týká krásy, tak v jiných Äástech svÄ›ta je to zase také různé. NÄ›kdo vnímá krásu úplnÄ› jinak, nÄ›komu se líbí tÅ™eba takové oplácané ženy a nÄ›komu se líbí Å¡tíhlé ženy. NÄ›komu se líbí, svalnatí muži a nÄ›komu se líbí takoví normální muži, kteří nejsou svalnatí ani tlustí. Já jsem takový stÅ™ed, já nejsem nároÄná na vzhled mÄ› jde hlavnÄ› o to, aby ten ÄlovÄ›k byl spíše hodný a poctivý a vÄ›rný, protože jsem zažila už jednoho partnera, který byl agresivní, a také mÄ› dvakrát uhodil. Řekla jsem si, že takového partnera už nikdy nechci a radÄ›ji budu vybírat takového partnera, který bude sluÅ¡ný a bude se ke mnÄ› hodit jak povahovÄ›, tak také rysovÄ›.

Profile Picture for