Já si myslím, že pro nÄ›koho jsou dÄ›ti opravdu smyslem života. Já si vzpomínám, když moje sousedka jeÅ¡tÄ› mÄ›la malé dÄ›ti, jak ona stále na své dÄ›ti nadávala. Byla jsem tenkrát o pÄ›t let starší, než její dÄ›ti, takže mÄ› v té dobÄ› bylo Å¡estnáct let a absolutnÄ› jsem nechápala, proÄ ona na své dÄ›ti jenom nadává. Vůbec pro nÄ› nemÄ›la dobrého slova. Opravdu hodnÄ› mÄ› to mrzelo. A i když jsem jeÅ¡tÄ› v té dobÄ› nemÄ›la své vlastní dÄ›ti, tak jsem si říkala, že pÅ™esnÄ› takhle jako moje sousedka se chovat rozhodnÄ› nechci. ChtÄ›la jsem dlouho dÄ›ti, už ve svých devatenácti letech jsem si Å™ekla, že bych klidnÄ› už chtÄ›la mít ihned dítÄ›, jenomže jsem nemÄ›la vůbec žádného partnera, takže jsem logicky také vůbec nemohla nikomu říct, že bych chtÄ›la mít dítÄ›. A kdyby se to náhodou dozvÄ›dÄ›la moje máma, že bych v devatenácti letech chtÄ›la mít dítÄ›, tak by se asi zbláznila.

Jsem perfektní máma.

A vůbec nechci slyÅ¡et, co by tÅ™eba na to Å™ekl otec a nebo moje babiÄka s dÄ›deÄkem, kteří byli velice konzervativní. BabiÄka s dÄ›deÄkem říkali, že sex a dítÄ› jedinÄ› až po svatbÄ›. A kdyby si mysleli, že bych v devatenácti chtÄ›la jako svobodná dítÄ›, tak by to asi nepÅ™ežili a dostali by infarkt.

Já jsem podruhé těhotná.

Ale i tak asi za dva roky, když jsem se seznámila s partnerem, tak za půl roku jsem byla tÄ›hotná. SamozÅ™ejmÄ› to bohužel vůbec nebylo plánované, i když já jsem si stále v duchu říkala, že kdybych náhodou otÄ›hotnÄ›la, tak dítÄ› si rozhodnÄ› nechám, i kdyby se se mnou partner rozeÅ¡el. NaÅ¡tÄ›stí to ale vÅ¡echno dopadlo skvÄ›le a partner se se mnou nerozeÅ¡el a už jsme spolu pÄ›t let. Nyní Äekám druhé dítÄ› jsem¨. A opravdu hodnÄ› založená na rodinu a jsem velice perfektní máma. Alespoň si to o sobÄ› myslím a navíc mi to také každý říká. Pro rodinu a pro dÄ›ti udÄ›lám úplnÄ› vÅ¡echno, první poslední. Myslím si, že pro své dÄ›ti by máma mÄ›la opravdu toho hodnÄ› obÄ›tovat, a to hlavnÄ› pokud jsou jeÅ¡tÄ› malinké. 

Profile Picture for