Když se řekne sport, tak co si pod tím představíte? Jste také hodně sportovně založení, jako například já? Abych se přiznala, tak já bez sportu bych asi už nemohla žít. Já sport miluji. Proto jsem si řekla, že nejlepší by bylo, kdyby třeba mnoho lidí také dělalo takovou větší sportovní osvětu. Dozvěděla jsem se, že mnoho lidí právě nesportuje. Kvůli tomu, že k tomu vlastně nejsou ani motivováni. Takhle jsem byla já také asi do svých patnácti let.

Plavání je relaxaÄní sport.

U nás bohužel rodiÄe vůbec na tohle nedbali. RodiÄe nedbali na to, abychom tÅ™eba využívali sport a nebo, abychom byli sportovnÄ› založení. RodiÄe také dokonce nedbali na to, abychom mÄ›li zdravou stravu. Tohle vÅ¡echno jsem si uvÄ›domila až v patnácti letech, kdy jsem mÄ›la docela mírnou nadváhu. Sice to bylo asi jenom pÄ›t a nebo Å¡est kilogramů, ale i tohle mi moc vadilo. Navíc také jsem se dozvÄ›dÄ›la, že naÅ¡e životospráva je opravdu katastrofální. Byla jsem naÅ¡tvaná na své rodiÄe, že tÅ™eba tohle vůbec nedodrželi. A nebo že mi tÅ™eba neÅ™ekli, že už nemám jíst ve velkém Äokoládu nebo oplatky a nebo tuÄné jogurty. A že bych se také mÄ›la trochu hýbat. Byla jsem ráda, že jsem právÄ› v patnácti letech potkala jednu dívku, která na tom byla podobnÄ› jako já. A ona sama mi Å™ekla, že by tohle chtÄ›la zmÄ›nit, tak jsme se pÅ™ihlásily na hodiny spinningu.

Moc ráda jezdím na kole.

Řeknu vám, že tenhle sport mÄ› opravdu hodnÄ› uchvátil. Možná to také bylo tím, že to bylo vlastnÄ› úplnÄ› můj první sport, na kterých jsem chodila opravdu pravidelnÄ›. Na spinning jsme chodily opravdu velice Äasto a v zimě jsme také chodily na zamrzlý rybník, jenomže potom jsme chodily pouze jenom na urÄené zamrzlé kluziÅ¡tÄ›, kde to bylo urÄené pro. Protože já mám strach z toho, že by se jednou pode mnou prolomil led a já bych se nÄ›kde utopila v ledové vodÄ›, takovou smrt bych rozhodnÄ› nechtÄ›la. Takže uznávám, že mnoho lidí by také mÄ›lo sportovat. TÅ™eba by si mÄ›li uvÄ›domit, že jejich tÄ›lo sport a pohyb potÅ™ebuje. Sport je tady od toho, aby právÄ› lidé sportovali, aby se udrželi zdraví a fit. PrávÄ› díky sportu také ÄlovÄ›k se psychicky udržuje skvÄ›le a v dobré kondici, protože sport vyplavuje endorfiny Å¡tÄ›stí. 

Profile Picture for