Pokud si žena naÅ¡la přítele, který jí Å™ekl, že bydlí s kamarádem, mÄ›la by se žena pÅ™ipravit na to, že to v daném bytÄ› rozhodnÄ› nebude vypadat tak, jako například u ní doma. Muži jsou mnohdy tací, že rozhodnÄ› neberou takový ohled na pořádek, jako jej berou ženy. Pokud vás tedy daný muž pozve k nÄ›mu domů, bylo by vhodné, abyste poÄítala se vším, protože vidÄ›t můžete opravdu cokoliv. Je pravda, že se najdou muži, kteří pravidelnÄ› uklízejí a na pořádek dbají, ale mnohem více je tÄ›ch, kteří na pořádek tolik nedbají a tak je to u nich doma takové, jaké to je.

Mnohdy je to opravdu tak, že pokud spolu bydlí dva muži, jde poznat, že zde chybí ženská ruka a to proto, že to u nich doma vypadá tak, jak to vypadá. Na jednu stranu to mužům nemůže mít ÄlovÄ›k za zlé ale na druhou stranu je potÅ™eba zamyslet se nad hygienou a to už jen proto, že ÄlovÄ›k nikdy neví, co se může skrývat v kelímku, který už dva mÄ›síce leží na jednom místÄ›.

muž ve tmě

Už jen z tohoto důvodu je dobré, aby se žena pÅ™ipravila na vÅ¡e, co může nastat. Je dost možné, že nÄ›kterými vÄ›cmi může být pÅ™ekvapena. Najdou se ženy, které když pÅ™ijdou do takového bytu, první co udÄ›lají je to, že zaÄnou uklízet, jelikož se na to nemohou dívat. Jakmile bude uklizeno dle jejich pÅ™edstav, teprve poté se dokáží s mužem bavit.

Kolikrát to žena udÄ›lá tak, že muže pro nÄ›co poÅ¡le s tím, že na nÄ›j poÄká a mezitím, co bude muž pryÄ, tak se pokusí toho co nejvíce uklidit. NÄ›kdy to dokonce žena stihne i bÄ›hem toho, co si muž odskoÄí na toaletu.

stojící muž

Mnoho žen na pořádek opravdu dbá a do urÄité míry je to pochopitelné, protože nikdo nechce spát nÄ›kde, kde to vypadá jako na smetiÅ¡ti.

Pokud nad nÄ›Äím kolikrát ženy pÅ™emýšlejí, je to to, jestli to muži není trapné, že nebyl schopný ani uklidit. V mnohých případech je to ale tak, že ÄlovÄ›k je na daný nepořádek natolik zvyklý, že už mu to ani nepÅ™ijde.

Pokud jdete na návÅ¡tÄ›vu k muži, který bydlí s kamarádem, poÄítejte opravdu se vším, abyste poté nebyli nemile pÅ™ekvapeni.

Profile Picture for