Jenže i to musí mít své hranice, jako ostatnÄ› skoro vÅ¡echno. NemÄ›lo by docházet k nÄ›jakým vypjatým situacím, kde rodiÄ povolí. DítÄ› to pozná a umí toho využít. A pokud ono zvítÄ›zí jednou, bude to zkouÅ¡e zas a zas. Pak se ovÅ¡em není co divit, když je druzí nazvou nevychovanými spratky. Což se pochopitelnÄ› zase nelíbí rodiÄům, a tak dochází k situacím, které nejsou vůbec hezké a jsou velmi nepříjemné. NÄ›kteří otcové by se hned prali a kupodivu nÄ›kdy i maminky. Vůbec jim není hloupé nechat dítÄ› dítÄ›tem a na protivníka se vrhnout, aby mu vyrvala vÅ¡echny vlasy.  

dvě děti

Ono je to hodnÄ› těžké, vychovat dítÄ› v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy skoro každý propaguje volnou výchovu. Jak na tohle doplatí to ovÅ¡em pozná až o hodnÄ› pozdÄ›ji, nyní to jeÅ¡tÄ› ani netuší. Takže se ve smÄ›ru této podivnosti nechávají dÄ›ti, aby si dÄ›laly, co chtÄ›jí ony. Nemají tak autoritu, nemají ani respekt a nikdo je nesmí potrestat. Jinak se zaÄnou rodiÄe ohánÄ›t soudem a žalobami. Ve Å¡kolce z takových ratolestí uÄitelky rostou, ale dost dobÅ™e je nemohou odmítnout, pokud se dítÄ› skuteÄnÄ› nÄ›Äeho nedopouÅ¡tí opakovanÄ›. A na vinÄ› jsou samozÅ™ejmÄ› rodiÄe se svou idiotskou volnou výchovou.  

dvě děti

Kamkoli pak s dÄ›tmi vlezou, zaÄíná peklo. Proto se vůbec není co divit, že majitelé nÄ›kterých podniků zakazují vstup dÄ›tem do urÄitého poÄtu let. Dosti těžkou mohou vÄ›dÄ›t, jako mají výchovu, a proto se to dotkne vÅ¡ech, bez rozdílu.  

Když vám dÄ›ti dÄ›lají v podniku kravál a matky Äumí do mobilů, nebo se vesele baví mezi sebou, je to skuteÄnÄ› hodnÄ› na nervy. A pokud navíc takový malý spratek způsobí Å¡kodu, nezbývá majiteli než sáhnout po tom nejménÄ› populárním opatÅ™ení. PÅ™itom ovÅ¡em myslí také na jiné hosty, kteří si chtÄ›jí jen v klidu vypít káviÄku nebo sníst zákusek. A když kolem bÄ›hají Å™voucí dÄ›ti tak ten klid rozhodnÄ› nemají.  

Takže, rodiÄe, skuteÄnÄ› vychováváte své dítÄ› dobÅ™e? 

Profile Picture for