Vždycky jsem chtÄ›la studovat ekonomiku, jenomže bohužel jsem se na druhou zkouÅ¡ky vůbec nedostala, vůbec mi to neÅ¡lo udÄ›lat. PÅ™ijímací řízení na to, abych mohla studovat stÅ™ední Å¡kolu ekonomickou. Ani nevíte, jak moc mÄ› to mrzelo a jsem z toho velice neÅ¡Å¥astná. Jenomže, co jsem umÄ›la dÄ›lat, když to prostÄ› neÅ¡lo? Tak jsem vůbec nemohla studovat. A nakonec jsem Å¡la tedy jenom na uÄební obor a Å™ekla jsem si, že tÅ™eba až udÄ›lám uÄební obor, až se vyuÄím, že zkusím také dálkové studium a dálkové studium ekonomiky, protože finance mÄ› opravdu hodnÄ› bavily. Já vím, že tÅ™eba pÅ™i ekonomice se také ÄlovÄ›k musí opravdu hodnÄ› dobÅ™e nauÄit matematiku a další vÄ›ci, ale mÄ› to bohužel neÅ¡lo.

Ekonomika lítá nahoru dolů.

Ale o ekonomiku už jsem se zajímala a mÄ›la jsem doma také nÄ›kolik knih o ekonomice a také jak poÄítat DPH anebo jak být skvÄ›lá úÄetní. Nakonec to dopadlo tak, že když jsem vystudovala uÄební obor, tak jsem potom dÄ›lala jeÅ¡tÄ› dva intenzivní kurzy angliÄtiny a také úÄetní. Tak je ze mÄ› úÄetní a Å™eknu vám, že i tohle mÄ› dost baví. Myslím si, že lidé, tÅ™eba když se nedostanou na nÄ›jakou vysnÄ›nou Å¡kolu anebo do zamÄ›stnání, tak také samozÅ™ejmÄ› mohou dÄ›lat potom nÄ›jaké kurzy a myslím si, že tÅ™eba úÄetní je opravdu perfektní, protože úÄetní bude potÅ™ebovat vždycky.

Na ekonomiku si dejte pozor.

Bez úÄetní by náš svÄ›t nemohl ani existovat. Proto jsem si Å™ekla, že lidé, kteří tÅ™eba vůbec neví, co mají dÄ›lat anebo na jakou Å¡kolu jít, že klidnÄ› staÄí také nÄ›jaké intenzivní kurzy anebo rekvalifikace. Já jsem za kvalifikaci na úÄetní dala tÅ™icet pÄ›t tisíc korun, ale Å™eknu vám, že tÄ›chto financí vůbec nelituji. Nyní pracuji jako úÄetní pro dvě veliké firmy a je mi opravdu dobÅ™e. Mohu pracovat z domova, ale nÄ›kdy také jdu pracovat do firmy, abych zmÄ›nila prostÅ™edí, takže alespoň stále pracuji s financemi. Jsem dobrá v ekonomice a také mohu nÄ›komu poradit, co týká ekonomiky, protože já jsem v tom opravdu hodnÄ› dobrá. 

Profile Picture for