Máte rádi dÄ›ti a chtÄ›li byste mít také velikou rodinu? Mnoho lidí říká, že když je veliká rodina, taky doma opravdu samé veliké Å¡tÄ›stí. Abych se pÅ™iznala, tak já s tímhle souhlasím. Jenomže také je docela nároÄné se potom o tyto dÄ›ti postarat. Mnoho lidí si myslí, že když mají dÄ›ti, že je normálnÄ› uživí, anebo že stát má také povinnost jim pomáhat, a to finanÄnÄ›. Jenomže tohle není vůbec žádná pravda, já mám své dvě dÄ›ti a klidnÄ› bych chtÄ›la jeÅ¡tÄ› další dvÄ›, abych mÄ›la ÄtyÅ™i dÄ›ti. Jenomže vím, že bych takhle další dvě dÄ›ti asi neuživila, tak jsem si Å™ekla, že mi radÄ›ji budou staÄit dvě dÄ›ti, kterým můžu dopřát i nÄ›co navíc, jako nadbytek.

Dětem chci dopřát hodně.

Nemám ráda, když je tÅ™eba opravdu hodnÄ› dÄ›tí a rodiÄe potom nemají peníze, aby tÅ™eba pomohli svým dÄ›tem. Nejhorší je tÅ™eba, když jsou dvě dÄ›ti a rodiÄe nemají peníze tÅ™eba ani na Å¡kolní výlety v přírodÄ›. Tohle by mÄ› opravdu hodnÄ› mrzelo a nevím, co bych dÄ›lala. Asi bych si musela najít druhou práci. Jenomže když lidé zase mají dvě práce, tak mají málo Äasu na svou rodinu a hlavnÄ› na své dÄ›ti. A já si myslím, že když rodiÄe se udÄ›lají dÄ›ti, tak by se také o nÄ› mÄ›li starat. SamozÅ™ejmÄ› že tÅ™eba nÄ›kdy chůva pÅ™ijde opravdu vhod. Já ji využívám také asi dvakrát mÄ›síÄnÄ›, protože dvakrát mÄ›síÄnÄ› mám jeÅ¡tÄ› brigádu, kdy chodím vypomáhat na diskotéku, takže v noci jsem pryÄ.

DÄ›ti potÅ™ebují hodnÄ› péÄe.

Tohle ale vůbec nevadí, protože dÄ›ti stejnÄ› pÅ™es noc spí, takže my tohle vůbec nevadí a je tam s nimi chůva. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když si pÅ™edem pořádnÄ› zjistíte, jestli budete mít peníze na to, abyste uživili více dÄ›tí. Podle mÄ› vy jste mÄ›li brát také v úvahu Äas, protože i dÄ›ti zaberou hodnÄ› Äasu a chtÄ›jí si je hrát a také se mazlit. Takže každý rodiÄ by tohle mÄ›l brát v potaz a mÄ›l by si uvÄ›domit, že dÄ›ti mají také své potÅ™eby. Jsem ráda, že mám dvě dÄ›ti a můj partner mi Å™ekl, že jsem opravdu skvÄ›lá máma a že vůbec nelituje toho, že má dÄ›ti se mnou. 

Profile Picture for