StejnÄ› jako v loňském roce, tak i letos se mohou vášniví Ätenáři  těšit na 5. roÄník Knižního festivalu. Na kterém bude pÅ™edstaveno to nejzajímavÄ›jší z knižní produkce vÄ›tÅ¡iny nakladatelů v naší republice. A to ze vÅ¡ech žánrů. SouÄasnÄ› bude možnost se zúÄastnit na tÅ™ech scénách nejen autogramiád, ale rovněž kÅ™tů nových knih a autorských Ätení z nich. SouÄástí budou rovněž tvůrÄí dílny a workshopy, které jsou oblíbené obzvláštÄ› dÄ›tskými návÅ¡tÄ›vníky. Které na festival pÅ™icházejí ve Å¡kolních výpravách i s třídními uÄiteli. Herní a odpoÄinkové zóny zase Äasto navÅ¡tÄ›vují dospÄ›lí. Kavárna, která je jejich souÄástí, je příjemným místem pro setkání s přáteli.

Čtenář

VÅ¡ichni návÅ¡tÄ›vníci, kteří se chtÄ›jí stát souÄástí veÅ™ejného natáÄení, mohou zažít VeÄer s Respektem. ÄŒesko-slovenský podcast s Erikem Taberym, šéfredaktorem tohoto oblíbeného Äasopisu spolu s kolegou Martinem M. Å imeÄkou ze slovenského Denníku N budou řeÅ¡it problémy souÄasné doby na politické scénÄ› v obou zemích. Asi po hodinovém natáÄení následuje neformální rozprava s hosty. Které se mohou zúÄastnit i vÅ¡ichni návÅ¡tÄ›vníci, kteří si zakoupili vstupenku. Vzhledem k velikosti prostoru je ale nutné si svoje místo zajistit dopÅ™edu. ÄŒeský rozhlas hned následující ráno bude natáÄet Snídani v Pantu. Ve kterém dojde k neformálnímu setkání hostů Niny Å pitálníkové, která získala Magnesii Literu za publicistiku a Jiřího PadevÄ›ta.

Knižní festival

Autogramiáda u fotostÄ›ny probÄ›hne druhý den v odpoledních hodinách, po besedě s oblíbenou spisovatelkou Alenou MornÅ¡tajnovou. Jejíž knihy jsou v souÄasnosti na prvních místech Ätenářského žebříÄku. Její poslední titul Les v domÄ› je jednou z nejprodávanÄ›jších knih loňského roku. HvÄ›zdným příbÄ›hem, který nekonÄí, s Janem Bendigem, známým zpÄ›vákem a Jitkou Å tichauerovou, novinářkou, která je spoluautorkou, bude uvedena životopisná kniha Roma Boy. Na besedÄ› se mohou jeho příznivci dozvÄ›dÄ›t mnohé pikantnosti ze zákulisí svÄ›ta hudby. I jaké plány má tento sympatický zpÄ›vák dobudoucna. 

Profile Picture for