V dneÅ¡ní dobÄ› je velice moderní, když si tÅ™eba nÄ›kdo pořídí nÄ›jaký malý byt, protože na velké byty anebo na velké domy lidé jednoznaÄnÄ› nemají finance. Je to opravdu hodnÄ› smutné. Kolikrát už v televizi také slýchám různé názory lidí a také rady, že si radÄ›ji poÅ™izují malé byty, prý dokonce už také snižovali normu. Já si myslím, že už to dali jenom na Å¡estnáct metrů ÄtvereÄních, ale nejsem si jistá, ale myslím si, že to tak je. Anebo osm metrů ÄtvereÄních? Myslím si, že tohle opravdu takové divné a já také pÅ™edpokládám, že asi mnoho lidí pÅ™ece nebude chtít bydlet v takové malé Å¡peluňce.

Přemýšlím, kde by se mi líbil nejvíce dům.

VždyÅ¥ to je jako skoro pro kÅ™eÄka. Myslím si, že dokonce i můj kÅ™eÄek má vÄ›tší obydlí než tÅ™eba nÄ›kteří lidé. SamozÅ™ejmÄ›, že se takhle nikomu nesmÄ›ji. A je mi to docela líto, ale je Å¡koda, že ty nemovitosti jsou tak moc drahé, že si normální ÄlovÄ›k nemůže pořídit nÄ›jaké pÄ›kné sluÅ¡né bydlení. SamozÅ™ejmÄ›, že když je tÅ™eba jenom jeden ÄlovÄ›k nebo dva lidé, tak jim staÄí nÄ›jaká garsonka. Tohle samozÅ™ejmÄ› ano, ale tÅ™eba když jsou lidé, kteří mají velikou rodinu a je to tÅ™eba sedmiÄlenná rodina, tak pÅ™edpokládám, že asi nebudou mít dva plus jedna. Takže budou chtít mít tÅ™eba nÄ›jaký vÄ›tší byt anebo vÄ›tší dům. 

Líbí se mi luxusní kuchyně.

Také zahrada k tomu bude samozÅ™ejmÄ› vhodná, takže jsem si Å™ekla, že pokud bych byla sama a mÄ›la jenom partnera anebo bych bydlela pouze jenom sama, tak by mÄ› staÄila garsonka anebo nÄ›jaký menší byt. Ale kdybych chtÄ›la mít velikou rodinu, tak bych samozÅ™ejmÄ› chtÄ›la veliký dům, a to nejlépe se zahradou, protože také bychom plánovali nÄ›jakého psa a nebo další zvířata, protože kdybychom mÄ›li dÄ›ti, tak si myslím, že dÄ›ti by mÄ›ly vyrůstat právÄ› se zvířaty. Také bych ale pÅ™emýšlela, jestli bych si nechala postavit úplnÄ› nový dům anebo jestli bych vzala dům na hypotéku, už nÄ›jaký po jiném majiteli anebo byt po jiném majiteli. UrÄitÄ› bychom o tom museli popÅ™emýšlet. 

Profile Picture for