Doceram https://www.imtts.cz/dodavatele/doceram/ je název pro výrobky průmyslové keramiky, přezdívané jako kompozitní materiály. Co se pod tímto názvem ukrývá, a k čemu jsou vlastně tyto specifické předměty dobré?

Sériová strojírenská výroba – představte si, že máte za úkol sestavit výrobní linku pro zhotovení karosérií automobilů, a to tak, aby vše probíhalo bez doteku lidské ruky – automatizovaně, rychle a spolehlivě. Jistě vás bude napadat celá řada řešení, až dospějete do bodu, kdy se neobejdete bez přesného vymezení polohy pro určité montážní operace. Jinými slovy, budete potřebovat mít nějaký zarážecí doraz, o který se dané komponenty opřou, a dosednou na ně další, anebo zde bude docházet ke svařování, nýtování, sešroubování atd. Jestliže ovšem osadíte výrobní linku kovovými dorazy a středicími prvky, narazíte na řadu problémů.

automobil Mercedes

Přesnost, spolehlivost a čistota – kdysi v minulosti se kovové dorazy používaly ve strojařině celkem běžně, ale v průběhu výroby se musely řešit potíže se zachytáváním nečistot na jejich povrch, a tak bylo nutné pamatovat na časté či dokonce stabilní čištění, což zvyšovalo výrobní náklady. Zároveň se komponenty rychleji opotřebovávaly, korodovaly a jejich výměnou se opět celý výrobní proces zdržoval a prodražoval. Jakmile však začaly být kovové dorazové a středicí prvky nahrazovány průmyslovou keramikou Doceram, výroba se zefektivnila a zrychlila.

automobilový veterán

Komzozity jsou vůči nečistotám téměř netečné a mají lepší odolnost vůči mechanickému opotřebení, tím pádem se celý proces práce na výrobní lince staví na zcela nových, lepších a kvalitnějších základech.

Bodové svařování – součástí těchto či podobných montážních procesů je i bodové svařování kovových plechů, a právě tam se Doceram dobře uplatní, protože nevede elektrický proud, a nezasahuje do výroby touto nepříjemnou a někdy i nebezpečnou komplikací.

Profile Picture for