O tom, že každý z nás potÅ™ebuje domov, není sporu. Zejména mladí lidé se pak chtÄ›jí odstÄ›hovat do „vlastního“, a není se Äemu divit. PÅ™eci je, je to nejlepší způsob, jak zaÄít vlastní život. OvÅ¡em najít vhodné bydlení není tak snadné, jak by se mohlo zdát. V cestÄ› nám totiž stojí pomÄ›rnÄ› velké množství pÅ™ekážek.

 

rodinný dům

 

První problém je samozÅ™ejmÄ› v tom, že ceny nemovitostí jsou dnes velmi vysoké, a neustále stoupají. SamozÅ™ejmÄ›, dává to smysl, neboÅ¥ vhodných parcel valem ubývá, to vÅ¡ak situaci nijak nezlehÄuje. Když k tomu pÅ™idáme rekordní inflaci, kterou jsme tu mÄ›li v posledních nÄ›kolika letech, je jasné, že si jen málokdo může skuteÄnÄ› dovolit nové bydlení se vším vÅ¡udy. A to jeÅ¡tÄ› není jediný problém.

 

Dále je nutné, aby ono bydlení odpovídalo naÅ¡im požadavkům, a to nejenom nyní, ale také v budoucnu. JistÄ›, v souÄasnosti můžeme být například sami, nebo s partnerem, avÅ¡ak pokud plánujeme dÄ›ti, je jasné, že budeme potÅ™ebovat pÅ™eci jen více prostoru. Pokud se tedy nechceme v podstatÄ› neustále stÄ›hovat (což vÄ›tÅ¡ina z nás ani nemůže, minimálnÄ› z finanÄního hlediska), je nutné pÅ™i výbÄ›ru nového domova poÄítat i s tím, co bude nejspíše v budoucnu. SamozÅ™ejmÄ›, nikdy to nemůžeme vÄ›dÄ›t pÅ™esnÄ›, avÅ¡ak nÄ›co pÅ™eci jen naplánováno mít budeme.

 

prázdný byt

 

Také musíme vzít v úvahu naÅ¡e zájmy a koníÄky. Pokud například chováme domácí zvířata, potÅ™ebují také k životu vhodné podmínky. Cokoliv jiného by bylo týráním zvířat, a to je nÄ›co, co žádný jejich milovník nechce dopustit.

 

SamozÅ™ejmÄ› je jasné, že rozhodnÄ› nenajdeme takové bydlení, které bude stoprocentnÄ› ideální. Důležité je tedy vÄ›dÄ›t, kde můžeme udÄ›lat kompromisy a kde naopak ze svých požadavků slevit nemůžeme. Jen tak budeme nakonec v naÅ¡em novém domovÄ› spokojení. Pokud se nám pak podaří najít ideální nemovitost, mÄ›li bychom se o ni skuteÄnÄ› dobÅ™e starat. Je totiž docela dobÅ™e možné, že v ní budeme žít desítky let.

Profile Picture for