I v letoÅ¡ním roce se Den regionu koná v Zámeckém parku, ve kterém zároveň probÄ›hne VýroÄní jarmark. Na kterém bude možné zakoupit místní zemÄ›dÄ›lské a potravinářské produkty. A nÄ›které z nich i ochutnat ve stáncích, které lemují příjezdovou zámeckou stezku. Jako každoroÄnÄ› bude vyhlášená soutěž mezi blízkými obcemi o nejlepší chléb a koláÄe. A která místním pekárnám pÅ™ivede další zákazníky. Samostatný stánek je rovněž vyhrazen tvorbÄ› místních výtvarníků. AÅ¥ už keramiků Äi Å™emeslníků, kteří nabízejí své služby bÄ›hem celého roku vÅ¡em sousedům. V celém areálu zámeckého parku je možné se seznámit s publikacemi s regionální tématikou.

Den regionu

Den regionu bude i v letoÅ¡ním roce zahájen Dožínkovým průvodem. Který projde stÅ™edem obce a svoji pouÅ¥ zakonÄí na místÄ› oslav. Jako další bod programu bude vystoupení žáků místní umÄ›lecké Å¡koly. Kteří zahájí svým pÄ›veckým vystoupením odpoledne plné hudby a dobré zábavy. Vystřídají se tu jak folklorní soubory z okolních obcí. Tak Big Bandy, který si získaly velkou oblibu u mladších návÅ¡tÄ›vníků. ZávÄ›r kulturního odpoledne vyplní svým koncertem zpÄ›vaÄka, která si svým zpÄ›vem, s doprovodem na tahací harmoniku, získala srdce vÅ¡ech posluchaÄů už v loňském roce. A pozvání pÅ™ijala i na ten letoÅ¡ní.

Regionální produkty

 

Na zámku, ve kterém je novÄ› zrekonstruovaná výstavní síň, probÄ›hne vernisáž výstavy místního malíře velkých pláten. Které tvoří výzdobu i chodeb MÄ›stského úřadu. Ve vedlejší budovÄ›, která kdysi sloužila jako hospodářská budova, bude nainstalována výstava historických vozů i motocyklů. Která udÄ›lá radost pÅ™edevším mužské Äásti návÅ¡tÄ›vníků. StejnÄ› tak slavnostní otevÅ™ení nové HasiÄské zbrojnice. PÅ™ed kterou své umÄ›ní pÅ™edvedou výjezdové jednotky SDH. Doprovodný program, který je zaměřen pÅ™evážnÄ› na dÄ›ti, urÄitÄ› uspokojí jak pÅ™edÅ¡koláky, tak i ty starší. Mnoho atrakcí, od skákacího hradu, až po soutěže mezi družstvy jednotlivých obcí, budou provázet celým odpolednem.  

Profile Picture for