Pokud nemůžete nÄ›co Äekat, pak jsou to Å™idiÄské dovednosti u ÄlovÄ›ka, který nikdy neřídil auto. RozhodnÄ› je velký rozdíl, pokud za volant sedne nÄ›kdo, kdo už nÄ›kdy řídit zkouÅ¡el a pokud za nÄ›j sedne nÄ›kdo, kdo jeÅ¡tÄ› nikdy neřídil. RozhodnÄ› na ÄlovÄ›ku poznáte, že nikdy za volantem nesedÄ›l, a to už podle jeho prvních reakcí. Jsou lidé, kteří jízdu opravdu prožívají a jsou i tací, kteří to až tak neÅ™eší. Ti, kteří to až tak neÅ™eší, jsou právÄ› ti, kteří již za volantem nÄ›kdy sedÄ›li. Ti, kteří za ním nesedÄ›li nikdy, se opravdu budou chovat jinak. I když může mít ÄlovÄ›k, který sedí za volantem poprvé, strach, sám zjistí, že na konec vÅ¡e dobÅ™e dopadne a nauÄí se řídit. Na samotném řízení není kolikrát nic těžkého.

Äerný volant

Pokud ale nÄ›co těžké je a je potÅ™eba se to nauÄit, pak je to to, jak to funguje v provozu. Najdou se lidé, kteří doteÄ pořádnÄ› neví, jak se v provozu správnÄ› funguje. DobÅ™e to rozhodnÄ› není. NÄ›co takového by ÄlovÄ›k rozhodnÄ› nemÄ›l podceňovat a to proto, aby se nestalo, že se dostanete do problémů. Je dobré dávat pozor na to, abyste neublížili jak sobÄ›, tak i lidem ve svém okolí. Mnoho lidí nebere vůbec žádný ohled ani na sebe a ani na své okolí. NÄ›co takového rozhodnÄ› není dobÅ™e.

tachometr auta

Uvidíte, že na konec se vÅ¡emu nauÄíte a budete bez problémů zvládat řídit. VÅ¡echno je to o tom, kolik Äasu vÄ›nujete uÄení. Na konec může vÅ¡e dopadnout tak, že budete patÅ™it mezi ty nejlepší Å™idiÄe. Dnes je možné opravdu vÅ¡e ale chce to to hlavnÄ› nevzdávat i když si budete myslet, že na to, abyste řídili a jezdili v plném provozu, nemáte. Snad každý mÄ›l zejména v autoÅ¡kole takové myÅ¡lenky. Na konec tyto myÅ¡lenky ale lidé hodili za hlavu a dnes jsou velice dobrými Å™idiÄi. U vás to bude jistÄ› velice podobné. NemÄ›jte obavy. VÅ¡e na konec dobÅ™e dopadne a vy budete umÄ›t řídit tak, jak jste vždy chtÄ›li. VÅ¡e chce Äas, a to i nÄ›co takového.

Profile Picture for