Baví vás kultura? Zajímáte se o kulturu? V poslední dobÄ› jsou lidé, kteří se opravdu hodnÄ› zajímají o kulturu, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že lidé chtÄ›jí chodit mezi lidi. ChtÄ›jí být v takové spoleÄnosti, která je baví a která je zajímá. Mnoho lidí právÄ› chodí do spoleÄnosti také kvůli tomu, aby si odpoÄinuli. Já se tomu nedivím, já bydlím na vesnici, kde jsou samí důchodci anebo malé dÄ›ti. A já mám malého syna, partnera nemám, takže je opravdu pro mÄ› smutné, že také nemůžu s nikým v mém vÄ›ku popovídat, stále mluvím s lidmi, kterým je tÅ™eba o tÅ™icet let více anebo, kterým je tÅ™eba zase o dvacet let ménÄ›.

Chodím moc ráda do divadla.

A vůbec mÄ› to nebaví. Já se právÄ› do spoleÄnosti dostanu jenom tak, když jedu tÅ™eba za svými rodiÄi anebo se sourozenci. Možná si říkáte, že tÅ™eba alespoň se mohu v práci bavit se s nÄ›kým, jenomže já pracuji sama. Já chodím hlavnÄ› na noÄní, protože za to jsou příplatky a já právÄ› peníze potÅ™ebuji. Takže já se mezi lidi dostanu tak dvakrát za týden. A to kolikrát také jeÅ¡tÄ› kamarádku musím pÅ™emlouvat, jestli by se mnou tÅ™eba nezaÅ¡la do kina nebo do divadla anebo tÅ™eba na nÄ›jakou diskotéku. 

Kultura je rozmanitá.

Abych alespoň trochu kultury ve svém životÄ› mÄ›la, jenomže moje kamarádka má zase velikou rodinu a má dvě zamÄ›stnání, takže za kulturou moc nechodí. I když kamarádka říkala, že kultura ji moc baví, ale bohužel prý na to zná vůbec žádný Äas. Já tohle chápu a také rozumím kamarádce, protože se také musí vÄ›novat zamÄ›stnání a také své rodinÄ›. NicménÄ› jsem jednou kamarádce navrhla, aÅ¥ vezme tÅ™eba do kina nebo do divadla i zbytek své rodiny anebo alespoň své dvě dcery. Kamarádka Å™ekla, že možná v příští týden bychom tohle mohli uskuteÄnit. Já si myslím, že kultura je pro každého ÄlovÄ›ka velice důležitá, a to hlavnÄ› pro lidi, kteří teprve jeÅ¡tÄ› chodí například do Å¡koly anebo už jsou malí aby také pochopili, co je to kultura naší republiky. VždyÅ¥ si myslím, že naÅ¡e kultura má opravdu co nabídnout. 

Profile Picture for